Транспортна схема за безплатен транспорт на деца и ученици в община Троян за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО

Транспортна схема за безплатен транспорт на деца и ученици в община Троян за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО

На сайта на СУ "Васил Левски“, Троян, можете да се запознаете с транспортната схема за безплатен транспорт на деца и ученици за учебната 2017/2018 г., съгласно чл. 283 ал. 2 от ЗПУО.

Потърсете рубриката "В полза на“


Изтеглете файла

 

Учебници 8-12 клас за учебната 2018/2019 учебна година
 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 - 9. - 12. клас
 

Седмично разписание за втори срок на учебната 2017/2018 - 5.-8. клас