Заповед за ученически стипендии - 2017/2018 учебна година

Заповед за ученически стипендии - 2017/2018 учебна година

Със заповедта за ученическите стипендии можете да се запознаете оттук:
Изтеглете файла

 

Формуляр до директора
 

Формуляр до класния ръководител
 

Програма за I срок на учебната 2018/2019 година