Заповед-стипендии-2017-2018-първи-срок
Учениците от училището могат да подадат необходимите стипендии за първия учебен срок. Оттук можете да изтеглите информация за необходимите документи. необходимите документи.Заповеди за награждаване
Заповеди за налагане на санкции на ученици
Заповед за изплащане на стипендии през първия учебен срок на учебната 2017/2018 година
Заповеди на директора
Заповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през втория срок на учебната 2016/2017 годинаЗаповед за ученическите стипендии
Заповед за ученическите стипендии през учебната 2016/2017 година