Утвърден график за изпити на Йонита Попова
В прикачения по-горе файл е утвърдения график за изпити на Йонита Попова.