Документи за попълване за стипендии за I учебен срок
В сборния файл са всички необходими документи и указанията за попълване. Избира се САМО подходящата бланка в зависимост от това за каква стипендия се кандидатства.