Стратегия

„Стратегия за развитие на СУ „Васил Левски“, Троян през периода 2016/2020 година“

и „План за нейното изпълнение“

Актуализация за 2. етап на изпълнение – 2017–2020 г.

Пълния текст на стратегията можете да изтеглите оттук:

Виж

пълния текст на Стратегията