Непедагогически персонал

Администрация

Малинка Матева – главен счетоводител

Катерина Димитрова – оперативен счетоводител

Мариета Иванова – служител „Човешки ресурси“

Николета Иванова – завеждащ административна служба

Библиотека

Петя Маринова – библиотекар

Медицински кабинет

медицински фелдшер Павлинета Калева

д-р Поля Станчева (нещатен)

Обслужващ персонал

Александър Маринов – огняр

Анна Комитова – организатор кухня

Гинка Василева – чистач

Дора Петрова – чистач

Иван Гадевски – портиер

Илия Минков – шофьор

Лиляна Шотинска – чистач

Мария Христова – чистач

Милка Семерджиева – чистач

Румен Тодоров – работник поддръжка

Снежана Илиева Василева – чистач

Теменуга Цаловска – домакин