Педагогически състав

Учебна 2016/2017 година

Методически обединения

МО „Български език и литература“, председател Цветлина Митева

Ана Кисьова

Ангелина Иванова

Галя Лалева

Ирина Калинова

Мария Църовска

Радостка Петкова

Розалина Русенова

Стела Михайлова

Цветанка Христова

МО „Чужди езици“, председател Дарина Гадевска

Вяра Дочева

Габриела Ангелска

Диляна Табакова

Маргарита Луканова

Марияна Станчева

Мирослава Йовчевска

Поля Иванова

Поля Минкова

Снежана Георгиева

Таня Лингорска

Теменужка Добрева

Тинка Бойнова

МО „Математика“, председател Нели Радева

Галинка Калева

Иванка Карамфилска

Магдалена Димова

Мариян Балев

Радосвета Станевска

МО „Информационни технологии“, председател Свилен Димитров

Ангел Балев

Андрияна Хаджийска

Емилия Андреева-Бакърджиева

Илиян Ковачев

Петя Газдова

Светослав Божков

МО „Природни науки“, председател Пенка Костадинова

Магда Колева

Мариела Тенева

Марийка Станчева

Рени Бакарова

МО „История и цивилизация и философия“, председател Лидия Кирилова

Пау Делгадо Белдран

Петко Бошнаков

Таня Василкова

Цветелина Мутафова

МО „География и ПОО“, председател Ивайло Йорданов

Бихрияна Брилска

Иванка Църова

Ивелина Маринова

Миленка Мартинова

Пешка Вачева

МО „Физическо възпитание и спорт“, председател Красимир Якимов

Надежда Ночева

Николай Матев

Николай Скубарев

МО „Изкуства“, председател Радка Цонковска

Ели Мичева

Красимир Ганеков

Мариета Жекова

МО „Начален етап“, председател Камелия Алексиева

Атанаска Христова

Боряна Нановска

Валентина Маринова

Детелина Църовска

Емилия Дачева

Зорка Иванова Георгиева

Красимира Димова

Пенка Неофитова

Поля Дудева

Росица Якова

Станимир Стойчев

МО „Класни ръководители“, председател Марийка Станчева; заместник-председател Пешка Вачева

1а клас – Боряна Нановска

1б клас – Атанаска Христова

2а клас – Поля Дудева

2б клас – Росица Якова

3а клас – Пенка Неофитова

4а клас – Камелия Алексиева

4б клас – Емилия Дачева

5а клас – Цветанка Христова

5б клас – Мариела Тенева

5в клас – Ивелина Маринова

5г клас – Цветелина Мутафова

6а клас – Ана Кисьова

6б клас – Габриела Ангелска

6в клас – Ренета Бакарова

6г клас – Маргарита Луканова

7а клас – Магдалена Димова

7б клас – Галя Лалева

7в клас – Магда Колева

8а клас – Стела Михайлова

8б клас – Поля Минкова

8в клас – Ивайло Йорданов

8г клас – Галинка Калева

9а клас – Радостка Петкова

9б клас – Илиян Ковачев

9в клас – Пешка Вачева

9г клас – Нели Радева

10а клас – Цветлина Митева

10б клас – Андриана Хаджийска

10в клас – Лидия Кирилова

10г клас – Бихрияна Брилска

11а клас – Тинка Бойнова

11б клас – Иванка Карамфилска

11в клас – Мария Църовска

11г клас – Марийка Станчева

12а клас – Таня Лингорска

12б клас – Марияна Станчева

12в клас – Милена Мартинова