Ресурсно подпомагане

През учебната 2016/2017 г. в СОУ „Васил Левски“, Троян се подпомагат 9 ученици със специални образователни потребности.

С тях работят външни сътрудници - Ралица Колева (ресурсен учител) и Милена Кабакчиева (психолог).

Заниманията се провеждат в специално оборудван ресурсен кабинет.