Ръководство


 

 

 

 

Розалина Симеонова Русенова

директор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Вяра Георгиева Дочева

Заместник-директор
по учебната дейност

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ангел Мичев Балев

Заместник-директор
по учебната дейност

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

Иван Иванов 
Заместник-директор
по административно-стопанската дейност