График за дейностите НВО 7 клас

График за дейностите НВО 7 клас


График за дейностите НВО 7 клас

  Заповед за НВО 2015 / 2016

Заповед за НВО 2015 / 2016


Заповед за НВО 2015 / 2016

  Дати за провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2015/ 2016г.

Дати за провеждане на НВО в 7 клас за учебната 2015/ 2016г.
Български език и литература - 18.05.2016Математика - 20.05.2016КОО "Обществени науки, гражданско образование и религия" - 26.05.2016Чужди езици - 27.05.2016КОО "Природни науки и екология" - 30.05.2016