Биология и здравно образование - 9 и 10 клас

05.07.2017 г., 15:12
Биология и здравно образование - 9 и 10 клас

С желание посещаваха гимназистите допълнителните занимания по биология – те не просто си припомниха позабравеното, а и по интересен и привлекателен начин се докоснаха до великия свят на природата.

В групата "Биология и здравно образование" се включиха ученици от IX и X клас, които искаха да получат по-задълбочени знания по този предмет. Те решаваха тестове, правеха различни упражнения и така подобриха теоретичните си компетентности в областта на биологията.

В края на годината всички участници в групата показаха добри резултати по биология и нямаха слаби оценки.

През следващата година те отново биха желали да се включат в подобна група.

Групата "Биология и здравно образование - 9 и 10 клас" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба