Прочетохме заедно

05.07.2017 г., 15:45
Прочетохме заедно

Приключи работата на групата "Да прочетем заедно" с ръководител Петя Маринова, в която участваха любознателни шестокласници – приятели на книгата и любители на четенето.

Заниманията подпомогнаха личностното развитие на учениците и осмислиха свободното им време.

Неусетно изтичаше времето в споделяне на удоволствието от четенето, обсъждане на герои и сюжети, споделяне на впечатления. Това бяха творчески занимания и развлечения на чаша чай в спокойна, приятелска атмосфера. Учениците четяха заедно, срещаха се с интересни хора, показваха на своите родители с какво се занимават. Освен "традиционни" книги, те четяха и електронните книги, с които разполага библиотеката. Като активни читатели се включиха и в националната Читателска щафета 5, организирана от сайта "Детски книги".

С най-голям интерес протичаха публичните занятия в групите от целодневната организация на учебния ден за начален етап, където четоха и се забавляваха с книги, гатанки и игри големи и малки ученици. И още нещо. С личния си пример, със забавното представяне на прочетени произведения, с интересни и оригинални състезания шестокласниците успяха "да запалят" и по-малките, успяха да събудят у тях интерес към книгата и четенето.

В занятие с родителите участниците представиха наученото за коледните празници и обичаи от нашия край с възстановка на моминския празник Ладуване.

Групата се включи в училищни инициативи и на други групи, работещи по проекта. За благотворителен базар изработиха книгоразделители с коледна тематика.

Полезно за участниците беше решаването на тренировъчни тестове PISA за четене с разбиране и работата с различни видове речници.

Групата "Да прочетем заедно" се финансира по проект"Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба