Театър на немски език

05.07.2017 г., 16:27
Театър на немски език

Групата за театър на немски език с ръководител г-жа Дарина Гадевска имаше за цел да покаже на учениците колко забавно и приятно може да бъде изучаването на немски език чрез вдъхновението на сценичната игра и по този начин да се засили интересът към езика и езиковите им умения. Заниманията на групата винаги бяха много емоционални и ползотворни. Заедно ученици и ръководител написахме своя сценарий по приказката на Братя Грим - Пепеляшка. С тази пиеса кандидатствахме и се класирахме за Фестивала на училищния театър в Монтана, който се проведе от 20 до 22. IV. 2017 г. Критериите за класиране бяха следните:

- Съответствие с обявената тематика: Свободата с всичките си значения за живота на човека и човечеството. Какво означава да си свободен? Какво е свобода? Право, задължение, чувство или възможност? Интерпретация на понятието, всеки човек реагира по своему, когато говорим за нея. Можем ли наистина да бъдем свободни? Има ли свобода в реалния живот или тя съществува само в главите на хората? Може ли свободата да означава и зависимост? Добре ли е да си свободен?

- Драматургия: Сценарий, адаптация, авторски текст, композиция.

- Езикови умения: плавност на речта, интонация и произношение, коректност, речеви дял.

- Сценично представяне: артистичност, пластика, дикция, общо художествено въздействие.

- Художествени решения и оформление: режисура, костюми, реквизити художествено осветление, музикално оформление, движение, хореография.

Организатори и жури бяха представители от Министерството на образованието и културата, Гьоте институт, Посолството на Германия и Фондация "Ханс Зайдел".

Конкурсът протече в изключително приятелска атмосфера и ние спечелихме много нови приятелства. Като спомен всички участници получиха сувенири – несесери, химикалки и тениски. Много оригинални бяха и рисунките, които всяко училище получи от децата от Монтана, които показаха нашите пиеси през техните очи.

Нашата цялостна работа представихме и на среща с родители и ученици в Информационно-културния център, Троян. Родителите бяха много развълнувани и впечатлени от своите деца и техния ръководител Дарина Гадевска. Учениците получиха грамоти от организаторите на конкурса, а родителите - поздравителни адреси от директора на нашето училище, г-жа Розалина Русенова.

Така приключи и работата по проекта с пожелание за бъдещи успехи.

Групата "Театър на немски език" се финансира по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба