Екологията ни вълнува!

07.07.2017 г., 03:35
Екологията ни вълнува!

Традиционно в нашето училище особено интересни за учениците са извънкласните занимания, свързани с природата и нейното опазване. През тази година работиха групите "Екология" и "Млад еколог" с ръководител Мариела Тенева.

Днес, когато се тревожим, че сме се отдалечили от земята и природата, нашите ученици се грижат за цветята, участват във форуми, вълнуват се за утрешния ден. А дейностите им са разнообразни и много, много интересни.

"Лицето" на училището – градинките около фасадното стълбище – е също и "лице" на работата на двете групи по екология: учениците ги почистиха и окопаха, а след това засадиха разнообразни цветя и храсти.

По случай Международния ден на планините (11 декември) и Световния ден на Земята (22 април) младите еколози направиха табла, рисунки, презентации, макети.

С разнообразни авторски материали те се включиха и в различни състезания и конкурси.

Рисунки и литературни творби бяха изпратени за Националния конкурс "Земята - наш дом".

Специално беше участието в конкурса на нашата община "Обичам моята планета", където в категория "Изделия от рециклирани материали" (от 12 до 15 години) нашите участници спечелиха второ място, грaмотa и пaричнa нaгрaдa.

Гордеем се с участието на отбор от група "Екология" в 26-ти Международен екологичен форум "Сребърна", Силистра, който се проведе на 2 и 3 юни с участието на училища от цяла България и от Констанца (Румъния). Проектът ни "Биологично разнообразие в Национален парк Централен Балкан" се класира на трето място в Екофорума. А Паолена Бънджева спечели първа награда в Националния конкурс за литературна творба на екологична тема (част от Екофорума).

Незабравима е екскурзията до Пловдив, където учениците посетиха Природонаучния музей и планетариума.

Групите "Екология" и "Млад еколог" се финансират по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба