Български език и литература в 6 клас

07.07.2017 г., 10:56
Български език и литература в 6 клас

Допълнителните занимания по Български език и литература се оказаха много интересни за шестокласниците. Заедно с г-жа Ангелина Иванова те решаваха тестове, правеха упражнения, наваксваха пропуски, трупани през годините.

Резултатите – по-висок успех и никакви слаби оценки за края на годината – зарадваха всички: и родители, и ученици. С чувство на удовлетворение си пожелахме "До нови срещи през есента!".

Групата "Български език и литература за 6 клас" се финансират по проект "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І", на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

 

Дейности по проект "Природа"
 

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА НАШИТЕ МЛАДИ ИСТОРИЦИ
 

III А – дарители на училищната библиотека