Една добра равносметка

10.07.2017 г., 09:36
Една добра равносметка

Преди осем месеца нашето училище започна нещо ново – неизвестно, но пък предизвикателно. Повече от половината ученици се включиха в проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – фаза І" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020.

38 групи с 458 ученици, подкрепяни от 30 учители, се срещаха, занимаваха, търсеха, изследваха.

През това време се опитвахме да следим събитията в "нашите часове", да ви разказваме за търсенията, колебанията и успехите. 59 материала публикувахме в сайта на училището, не сме ви разказали само за 4 от групите.

Разбира се, не сме успели да обхванем всичко, не сме смогнали да отидем навсякъде.

Но е положено едно начало, а наесен всички заедно ще продължим напред.

Това е нашата равносметка – работата по проекта, отразена в публикациите на сайта.

Обзор на всички публикации от нашия сайт можете да свалите оттук:
Изтеглете файла

 

Дейности по проект "Природа"
 

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА НАШИТЕ МЛАДИ ИСТОРИЦИ
 

III А – дарители на училищната библиотека