Трета регионална конференция на учителите по български език и литература

17.07.2017 г., 22:22
Трета регионална конференция на учителите по български език и литература

За трети път се събраха учители от цялата област, за да споделят идеи, мисли, натрупан опит.

Конференцията с надслов "Обучението по български език и литература – новаторство и творчество" се организира от Соня Недкова, старши експерт в Регионалното управление на образованието (Ловеч). От нашето училище участие взеха седем учители; представени бяха 4 доклада, илюстрирани с презентации.

Гостите бяха посрещнати и поздравени от две момичета в народни носии. Петокласничките Виктория и Паолена, участнички в проекта на Цветанка Христова и Ангелина Иванова, нагледно демонстрираха част от представителното занимание "Български пролетни празници". Докладът на г-жа Христова и г-жа Иванова "Изучаване на българския фолклор в пети клас чрез проекти" отрази именно процеса на работа по този проект, в който са били включени всички петокласници, с подкрепата на няколко учители и Ученическия съвет.

Огромен беше интересът към доклада на г-жа Мария Църовска и г-жа Радостка Петкова "Един интердисциплинарен урок". Идеята да се съчетаят знанията по география с ученото в час по литература и български език, описанието на точната наука с изящното слово, беше наистина впечатляваща. Дори и представянето на успешния проект беше пример за екипна работа – г-жа Петкова увлекателно описваше етапите на съвместната работа, а г-жа Църовска онагледяваше разказа с виртуалната реалност на една професионална презентация. Жалко, че отсъстваше третият член на екипа, учителят по география г-жа Пешка Вачева.

Буквално фурор предизвика разказът-демонстрация за възможностите на модерните технологии в часовете по литература. Опитът, фантазията и стремежът към професионално развитие са провокирали г-жа Цветлина Митева да потърси нови, модерни и, най-важното, адекватни за новото време методи на преподаване. Мотото на нейното изложение "Новите технологии в помощ на обучението по български език и литература" беше "Добрият учител върви пред учениците", а това, което видяха учителите, провокира именно стремежа към "новаторство и творчество".

Докладът на Ангелина Иванова и Галя Лалева "Механизми на дописването в учебните програми по литература в 6 и 8 клас" беше централен за кръглата маса "Новите учебни програми". Обсъдиха се проблемите, които пораждат новите учебни програми, както и принципите на оценяването на учебниците, разработени за тях.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба