С удовлетворение от отговорно извършената работа

18.09.2017 г., 06:25
С удовлетворение от отговорно извършената работа

Да бъде ремонтиран и изцяло обновен кабинетът за професионална подготовка на учениците от паралелките "Организация на хотелиерството" в СУ "Васил Левски" – Троян беше стара мечта. Години наред се използваше кухня на повече от 40 години, която, въпреки подобренията, не отговаряше на изискванията за модерно професионално образование.

Сега може да се види постигнатото – индивидуални работни места, нови съвременни уреди и професионална техника, кабинет по теория и сервиране.

Благодарим на всички фирми и партньори, които дадоха своя труд, своите усилия през лятната ваканция да осъществим амбициозните си ремонтни задачи.

На мястото на старата ВиК-инсталация бе изградена нова от г-н Радослав Билярски.

Старата електроинсталация, неотговаряща на новите професионални уреди и създаваща предпоставки за нещастни случаи, бе изградена наново от инж. Красимир Мирчев, от когото очакваме да направи и лед-осветлението в спортна зала.

Морално и физически остарялата подова мозайка беше заменена със специална винилова настилка, подходяща за кухненски помещения, положена от фирма ФИКС София – ООД, представлявана от г-н Дончо Иванов.

Преградните стени, цокълът и дограмите бяха изпълнени от г-н Емил Черкезов.

Новото оборудване на кабинета беше извършено от фирма АБ "ТЕРМ", представлявана от г-н Николай Семерджиев. Фирмата има богат опит в изработването на професионално кухненско оборудване.

Не само кабинетът за професионална подготовка, а и цялата сграда на училището и част от прилежащите пространства бяха почистени от фирма "Профиклийн Партнер" (стълбища, коридори и фоайета, каменна облицовка на стълбището, включително полиране и консервиране на виниловите и металните повърхности). Искаме да благодарим на фирмата в лицето на г-н Бранислав Владимиров.

Разширението на площадката за газовото стопанство и изграждането на беседка в южния двор бяха осъществени качествено и в срок от фирма "Евродекорбетон 2009", представяна от г-н Ерджан Хасан.

Доставката на техника и инсталационни материали и изграждането на пожароизвестителна система (ПИС) на I и II етаж и във физкултурните салони беше извършена (без поражения по облицовки, стени и тавани) от фирма ДМТех ЕООД – гр. Плевен, представлявана от инж. Людмил Георгиев.

Но целият мащабен ремонт на училището и пълното обновяване на кабинета по професионална подготовка нямаше да бъдат възможни без финансовата подкрепа на община Троян.

Изграждането на пожароизвестителна система (ПИС), разширението на площадката за газовото стопанство и техническото оборудване на кабинета за професионално обучение бяха финансирани целево от общинския бюджет, по решение на Общинския съвет, за което най-искрено благодарим!

От ръководството и колектива на СУ "В. Левски" – Троян

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба