ВАЖНО!!! За учениците от Ливаде – Орешак – Добродан – Ломец

27.09.2017 г., 14:51
ВАЖНО!!! За учениците от Ливаде – Орешак – Добродан – Ломец

В СИЛА ОТ 28.09.201 7г.(ЧЕТВЪРТЪК)НАПРАВЛЕНИЕ: ЛОМЕЦ – ДОБРОДАН – ТРОЯН

(пътува се с автобуса на СУ "В. Левски"- СА 1649 НТ)

Тръгване: Ломец – 7.25 ч.- Добродан – 7.35 ч.– Троян – 7.50 ч.

Връщане: 14.30 ч. от спирката при НУ "Св. св. Кирил и Методий"

16.15 ч. от двора на училището

(линията е обиколна – Ливаде – Орешак – Добродан – Ломец)НАПРАВЛЕНИЕ: ОРЕШАК – ЛИВАДЕ – ТРОЯН

Тръгване: – за ученици I-VII клас Орешак (спирка "Стария съвет") – 6.50 ч.-Ливаде -7.00 ч.

(Пътуват с училищния автобус на СУ "В. Левски"-СА 1649 НТ)

за ученици VIII-XII клас Орешак (спирка "Нац. изложение") – 6.50 ч.

(Пътуват с учил. автобус на общината – СА 7765 НМ)

Връщане: – 14.00 ч. от двора на училището (с автобуса на СУ "В.Левски"- СА 1649 НТ)

14.45 ч. от спирката при пожарната (с учил. автобус на общината – СА 7765 НМ)

16.15 ч. от двора на училището (с автобуса на СУ "В.Левски"- СА 1649 НТ)

(линията е обиколна – Ливаде-Орешак-Добродан – Ломец)Забележка: 1. Ако по някоя от транспортните линии в продължение на една учебна седмица пътуват по-малко от 6 ученици, от следващата седмица линията се спира!

2. Учениците от с.Черни Осъм могат да ползват автобусите от и до Орешак.


Изтеглете файла

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба