Изследователски подходи в обучението по български език

06.11.2017 г., 07:02
Изследователски подходи в обучението по български език

Второто издание на форума "Изследователски подходи в обучението по български език", организирано от Института за български език "Проф. Любомир Андрейчин", се състоя на 3 ноември 2017 година в Големия салон на Българската академия на науките, София.

Форумът дава възможност на учени, университетски преподаватели, учители и експерти по български език да се срещнат и да обменят знания и опит, свързани с изследването и обучението по български език. Изнесени бяха 21 научни доклада, които ще бъдат издадени под "шапката" на Българската академия на науките.

Участниците бяха приветствани от представители на Министерството на образованието и науката; Регионалното управление на образованието, София-град; Асоциацията на учителите по български език и литература.

Единствен представител на област Ловеч бе Ангелина Иванова, учител в група от ЦОУД в нашето училище, която представи доклад на тема "За системността в обучението по български език в прогимназиален етап". 

ВТОРОКЛАСНИЦИ ГОСТУВАТ В "АРТА-МАРТА"
 

АЗ СЪМ БЪЛГАРЧЕ!
 

Разказ за литературата, изкуството и… още нещо