Проект "ПРИРОДА"

07.11.2017 г., 18:46
Проект "ПРИРОДА"

През месец октомври стартираха дейностите по проект "Природа". В училището са сформирани 2 групи от ученици от 6 и 7 клас с преподаватели Марийка Станчева и Ренета Бакарова. Проектът цели да допринесе за опазването и съхраняването на природата на България чрез повишаване на осведомеността за ползите и потенциала за развитие на българската мрежа "Натура 2000", която обхваща 34,4% от територията на нашата страна. Акцентира се и върху максималното оползотворяване на предимствата на законодателството на ЕС в областта на околната среда чрез подобряване на прилагането на директивите за птиците и местообитанията чрез изграждане на информирана подкрепа за техните принципи.

Учебните часове се провеждат на открито, сред природата или в оборудваната стая "ПРИРОДА", която предлага съвременна интерактивна среда за обучение. За реализиране на дейностите по проекта издателство "Просвета" предостави лаптоп, интерактивен монитор, копирна машина, цветни табла и изключително забавно помагало с интересни теми за учениците, в които водещ е дейностният подход.

Проектът приключва през юни 2018 година и в рамките му са включени и екскурзия до близък район от "Натура 2000", както и прородонаучен филм. 

Приказка на Симеон – в престижно издание с детски приказки
 

Четвъртокласниците нетърпеливо чакат новата учебна година
 

Честит първи учебен ден!