Първа среща на СУ "Васил Левски", гр. Троян по международен проект по програма "Еразъм+"

26.11.2017 г., 17:38
Първа среща на СУ "Васил Левски", гр. Троян по международен проект по програма "Еразъм+"

От 20.11 до 23.11.2017 в сицилианския град Мадзара дел Вало се проведе първата среща по проекта "ROBO - Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” по програма "Еразъм+" на Европейската комисия. Координатор е "Istituto Superiore r. D Altavilla - v.Accardi", гр. Мазара дел Валло, Италия, а останалите партньори на СУ "Васил Левски", гр. Троян са от Полша и Румъния.

Проектът е по Ключова дейност 2 – "Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики", дейност "Стратегически партньорства", сектор "Училищно образование". Свързан е с усвояването на елементарната роботика в училище. Целта е учениците да придобият начални знания в тази област, които биха им отворили много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество.

Проектът е е двугодишен ( 2017 – 2019 г.), а финансирането за СУ "Васил Левски" е в размер на 18 825 евро. Те ще бъдат използвани за обучения и изработване на иновативни продукти по темата на проекта, за транснационални срещи, за обмен на ученици между страните- партньори.

На първата транснационална среща между координаторите от всяка страна- участник беше избрано лого на проекта, бяха набелязани основните задачи и дейности за първата година от реализирането му.

След конкурс между учениците във всяко училище бяха определени двете най-добри предложения за лого. От всички тях в Сицилия бе избрано официалното лого на проекта - за наша радост негов автор е Цветелина Димитрова от 11 а клас на СУ "Васил Левски".

Гостите на италианското училище бяха топло посрещнати в общината на град Мадзара дел Валло от съветничката по въпросите на образованието г-жа Аделе Спаньоло. Тя сподели, че проектът би бил полезен за всички участници най-вече заради изключителната възможност учениците да опознаят историята, културата и бита на свои връстници от други страни.

Предстои усилена работа с участниците в проекта от 9б, 10б, 11а, 11б и 11в класове за запознаване с основите на роботиката. Наученото във всяко училище ще бъде демонстрирано през май 2018г. на следващата среща между ученици и учители в румънския град Дробета Турно Северин.

Координатори на проекта за СУ "Васил Левски", гр. Троян са Поля Минкова и Цветлина Митева, които работят заедно с преподавателя по информационни технологии и информатика Илиян Ковачев и в партньорство с най-голямото училище по роботика в България. Неговият екип е любезен да организира демонстрации, работни срещи, курсове и занятия по роботика с учениците от класовете – участници в проекта.

Цветлина Митева и Поля Минкова – координатори за СУ "Васил Левски" 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие