1 декември – световен ден за борба със СПИН

02.12.2017 г., 19:08
1 декември – световен ден за борба със СПИН

Във връзка с 1 декември, Световния ден за борба със СПИН, учениците от групите "Сексуално и репродуктивно здраве" (с ръководител Магда Колева) и "Да бъдем здрави" (с ръководител Марийка Станчева) раздадоха лентички и информационни материали за коварната болест.

За първи път Световният ден за борба със СПИН е отбелязан през 1988 година. Тогава Световната здравна организация, в стремежа си да насочи общественото внимание към проблемите на ХИВ/СПИН и да подчертае необходимостта от подкрепа и разбиране за хората, живеещи с ХИВ, обявява 1-ви декември за Световен ден за борба със СПИН. От 1996 година с отбелязването на този ден се заема и Програмата на ООН за ХИВ/СПИН (UNAIDS), като в цял свят започва и целогодишната кампания с акцент върху превенцията, образованието и информираността.

Отбелязването на този ден е традиционно за нашето училище, а вече втора година дейностите са част от публичните изяви на групите, финансирани по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие