Участие в Националното състезание по природни науки

02.12.2017 г., 20:21
Участие в Националното състезание по природни науки

От 24 до 26 ноември се проведе 16-то Национално състезание по природни науки и екология – защита на проекти.

От нашето училище участие взеха ученичките Паолена Бънджева и Камелия Кафеджиева от групата "Млад еколог" с ръководител Мариела Тенева.

Нашият екип се представи достойно със своя проект "Биоразнообразие – състояние и опазване в Национален парк Централен балкан", пред 10-членно жури от хабилитирани преподаватели от БАН и Софийски университет. Имаше участници от цялата страна, бяха представени много интересни проекти. На нашия екип беше предложена съвместна работа по общи проекти от впечатлени от нашия проект учители от Кюстендил и София.

Организацията на състезанието беше на много високо ниво. След представянето на проектите всички участници посетиха Художествената галерия "Владимир Димитров-Майстора" и парк "Хисарлъка".

Групата "Млад еколог" се финансира по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие