Мария Цвяткова – първият стипендиант на община Троян!

03.12.2017 г., 18:39
Мария Цвяткова – първият стипендиант на община Троян!

С решение на Комисията към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор "Здравеопазване" за община Троян бе отпусната първата целева стипендия за студенти.

Стипендията се отпуска на Мария Цвяткова, която тази година блестящо се дипломира.

Добре познаваме Мария – председател на Ученическия съвет, отличничка, медалист. Инициатор на безброй чудесни идеи в нашето училище. Тя ще продължи образованието си в Медицинския университет в Плевен, а след това ще я чакаме отново тук, в нашия град.

На добър час, Мария! 

Дейности по проект "Природа"
 

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА НАШИТЕ МЛАДИ ИСТОРИЦИ
 

III А – дарители на училищната библиотека