"КОЛЕДA - МИСИЯ ВЪЗМОЖНА" - конкурс за ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

05.12.2017 г., 04:39
"КОЛЕДA - МИСИЯ ВЪЗМОЖНА" - конкурс за ЛИТЕРАТУРНА ТВОРБА

Ученическият съвет на училището обявява конкурс за литературна творба "КОЛЕДA – МИСИЯ ВЪЗМОЖНА". Целта на конкурса е да стимулира любовта към литературното творчество и художественото слово.

Можете да участвате с есе, разказ, стихотворение, песен в една от трите възрастови групи:

І възрастова група – 1–4 клас

II възрастова група – 5–8 клас

III възрастова група – 9–12 клас

Право на участие имат всички ученици от СУ "Васил Левски" – Троян, без ограничение за формата на обучение.

Творбите предавайте в стая № 18 или изпращайте на е-mail адрес:

us.vlevski@abv.bg

Краен срок: 16.12.2017 г. 

Дейности по проект "Природа"
 

ПОРЕДЕН УСПЕХ НА НАШИТЕ МЛАДИ ИСТОРИЦИ
 

III А – дарители на училищната библиотека