Как да бъдем здрави!

22.12.2017 г., 09:41
Как да бъдем здрави!

Оригинално беше участието на групите "Да бъдем здрави" и "Сексуално и репродуктивно здраве" в коледния базар.

Учениците от групите подготвиха специални материали на здравна тематика - брошури и макет на хранителна пирамида. А самите ученици дадоха компетентни консултации си по различни здравни въпроси.

Групите "Да бъдем здрави" с ръководител г-жа Марийка Станчева и "Сексуално и репродуктивно здраве" с ръководител г-жа Магда Колева се финансират по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г.

 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие