Как да бъдем здрави!

22.12.2017 г., 09:41
Как да бъдем здрави!

Оригинално беше участието на групите "Да бъдем здрави" и "Сексуално и репродуктивно здраве" в коледния базар.

Учениците от групите подготвиха специални материали на здравна тематика - брошури и макет на хранителна пирамида. А самите ученици дадоха компетентни консултации си по различни здравни въпроси.

Групите "Да бъдем здрави" с ръководител г-жа Марийка Станчева и "Сексуално и репродуктивно здраве" с ръководител г-жа Магда Колева се финансират по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г.

 

Отворен е конкурсът за участие в инициативата "Журналисти в училище"
 

Ние намерихме смисъл да продължим
 

Конкурс за ученическа рисунка на тема: "Пейзаж от моята България"