На гости в Школата по астрономия

22.12.2017 г., 21:33
На гости в Школата по астрономия

На 20 декември Школата по астрономия в нашето училище проведе открито занятие в рамките на проекта "Твоят час". На заниманието присъстваха г-н Цочо Зюмбилски, почетен председател на Българско астронавтическо дружество (БАД) - клон Троян и членовете на дружеството сем. Илияна и Цанко Лингорски. Занятието беше посветено на 60-годишнината от създаването на БАД.

В рамките на проявата г-н Цочо Зюмбилски посети часа по физика и астрономия в 12б клас. Той разказа свои спомени за дейността на БАД в Троян и за обучението по астрономия в СУ "Васил Левски", на което е бивш директор.

Свои проекти представиха: Кирил Стоянов, Яна Цекова и Весела Джамбазова от 12б клас и Християн Светославов от 11а клас. Цанко Лингорски прочете свое ново стихотворение на космическа тематика.

По време на заниманието на Школата по астрономия г-жа Надка Данкова, председател на БАД и ръководител на Школата, връчи благодарствено писмо на г-н Зюмбилски от БАД - София, на което той е почетен член.

Школата по астрономия се финансира по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие