Благотворителност и красота

22.12.2017 г., 22:04
Благотворителност и красота

И тази година Арт-ателие "Фантазия" се включи активно в подготовката на традиционния коледен базар.

И тази година младите творци са удовлетворени от постигнатото. И ученици, и учители харесаха щанда на групата, всичко, което беше подготвено, изчезна светкавично.

Арт-ателие "Фантазия" с ръководител г-жа Ели Мичева се финансира по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

Втора среща по проекта "Remain On Board! Learning Journeys in Educational Robotics” на програма "Еразъм+"
 

Опознай своя език!
 

"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие