Елегантност и стил на коледния базар

22.12.2017 г., 22:55
Елегантност и стил на коледния базар

Елегантна и стилна украса за коледния базар изработиха художниците от Ателие "Живопис". Учениците изработиха коледни пана, голямо платно и няколко живописни картини.

Ателие "Живопис" с ръководител Стефан Мичев се финансира по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

ДВИЖИ СЕ БЕЗОПАСНО
 

БАСКЕТБОЛИСТИТЕ – НАПРЕД!
 

НОВОТО (УСПЕШНО!) АМПЛОА НА НАШИТЕ БИАТЛОНИСТИ!