Важно за учениците от 9.а, 9.б и 9.в

05.01.2018 г., 09:30
Важно за учениците от 9.а, 9.б и 9.в

С Постановление № 328 на Министерски съвет от 21.12.2017 г. бяха променени условията и реда за получаване на стипендии от учениците които са завършили основно образование. В § 11 на Преходните и заключителните му разпоредби е записано, че за учебната 2017/2018 г. се отпускат стипендии и за учениците в 9 клас от паралелките с интензивно изучаване на чужд език, които все още нямат завършено основно образование. По този начин се избегна несправедливостта спрямо тези ученици, които по старото постановление нямаха право да кандидатстват за стипендии, а тазгодишните осмокласници получиха стипендии.

Във връзка с горепосочените промени, в срок до 10.01.2018 г. включително, учениците от 9 а,б,в клас, които желаят да кандидатстват за стипендии за първия срок, трябва да подадат необходимите документи при домакина Теменуга Цаловска.

Всички необходими документи можете да изтеглите оттук

 

Отворен е конкурсът за участие в инициативата "Журналисти в училище"
 

Ние намерихме смисъл да продължим
 

Конкурс за ученическа рисунка на тема: "Пейзаж от моята България"