БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО

24.01.2018 г., 11:36
БЪЛГАРИЯ В КАРТИНИ И СЛОВО

Отново можете да се включите в националния конкурс "България в картини и слово".

Покажете вашите творби - литературни произведения, рисунки, мултимедийни презентации, видеоклипове.

Покажете своето отношение към значими културни, исторически и природни забележителности и събития в България, покажете своя творчески потенциал.

Могат да участват:

ЛИТЕРАТУРНО ТВОРЧЕСТВО – ученици от 1 до 12 клас.

РИСУНКА – ученици от 1 до 12 клас.

МУЛТИМЕДИЙНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ ВИДЕОКЛИП – ученици от 6 до 12 клас.

1. Краен срок за получаване на конкурсните материали - 30 март 2018г. Важи датата на пощенското клеймо.

2. Обявяване на резултатите – до 20 април 2018 г. на сайта на ЦПЛР- ОДК Търговище http://odk-targovishte.eu/. Всички наградени е необходимо да потвърдят присъствието си на награждаването.

3. Тържествено отчитане на резултатите от конкурса и награждаване на удостоените с призови места участници ще се извърши на 10 май 2018 година в гр. Търговище. Събитието ще бъде част от културната програма на 241-я Традиционен пролетен панаир в гр. Търговище.

За контакт и информация: 0601/ 6 45 38; GSM: 0893377037; e-mail: bul.kartinislovo@abv.bg http://odk-targovishte.eu/

Пълната информация за конкурса можете да изтеглите оттук:


Изтеглете файла

 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ШАНС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
 

УТРЕ СМЕ НА УЧИЛИЩЕ!
 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!