ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

26.01.2018 г., 08:47
ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩЕН КОНКУРС  ЗА ДЕТСКА РИСУНКА

По случай патронния празник на нашето училище обявяваме конкурс за рисунка на тема:

- 1-7 клас – "Героите от миналото ни водят по славен път"

- 8-12 клас – "Силата на свободния дух"

Формата на листа, техниката и материалите за изобразяване са по-ваше желание.

Рисунките представяйте в 109 стая – Кабинет по изобразително изкуство. На гърба напишете трите имена, класа и възрастта си.

Краен срок – 12 февруари, понеделник. 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба