145 години безсмъртие

31.01.2018 г., 04:28
145 години безсмъртие

Методическото обединение на учителите по чужди езици обявява конкурс за изработване на презентация и/или плакат, посветени на живота и дейността на Васил Левски – патрон на нашето училище. Очакваме учениците да разработят проекти, които да покажат техните умения в областта на информационните технологии и изучаването на чужди езици. Това ще стимулира творческите им изяви и отношението към личността на Васил Левски – патрон на нашето училище.

Тема на конкурса: "145 години безсмъртие"

Условия и регламент за участие:

1. В конкурса могат да участват всички ученици от 5. до 12. клас, разделени в две възрастови групи: 5.-8. клас и 9.-12.

2. Всеки участник може да участва със своя творба – презентация и/или плакат на чужд език, който се изучава в училище.

3. Презентацията да съдържа не повече от 7 – 8 слайда на английски, немски, испански или руски език, изработена на PowerPoint и записана във формат PPT.

4. Плакатът трябва да бъде с размер А3 (297/420мм или 420/297мм). Плакатът може да бъде изработен на английски, немски, испански или руски език с помощта на програмите Corel Draw или Photoshop и записан във формат CDR или PSD.

5. Журито е съставено от преподаватели по чужди езици, информационни технологии и изобразително изкуство в СУ "В. Левски", гр. Троян. Решенията на журито не подлежат на обжалване.

6. Срок за изпращане на творбите: 1 – 12 февруари 2018 г. Подаването на творби става чрез сайта www.fit.vlevski.eu (раздел "Конкурс за изработване на презентация и плакат"). При влизане се въвежда Вашият номер от картата за пропускателен режим и след това се качва файлът, който ученикът е изработил.

7. Най-добрите творби ще бъдат наградени, изложени във фоайето на втория етаж и ще бъдат представени на видео стената в седмицата на празника 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ШАНС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
 

УТРЕ СМЕ НА УЧИЛИЩЕ!
 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!