НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ПЕТЯ ДУБАРОВА"

31.01.2018 г., 05:19
НАЦИОНАЛЕН ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС "ПЕТЯ ДУБАРОВА"

Община Бургас, Къща музей "Петя Дубарова”, Министерство на образованието и науката, Регионален инспекторат по образованието – Бургас

обявяватНационален литературен конкурс "Петя Дубарова" – 2018

Право на участие имат младежи и девойки от 14 до 19-годишна възраст (в гимназиалната училищна степен до XII клас).Можете да участвате в двата раздела на конкурса:

. Поезия - до пет стихотворения

. Проза – до три разказа

Творбите не трябва да са публикувани и се изпращат до 31 март, разпечатани в 4 екземпляра.

Пълния регламент на конкурса можете да изтеглите оттук:


Изтеглете файла

 

Родителската среща за 5в клас
 

6а и 6б – родителска среща!
 

Втори клас – родителска среща!