МАРИЯ БОЙНОВСКА – ТВОРЕЦ В НАЧАЛОТО НА СВОЯ ПЪТ

12.02.2018 г., 06:40
МАРИЯ БОЙНОВСКА –  ТВОРЕЦ В НАЧАЛОТО НА СВОЯ ПЪТ

С радост научихме страхотна новина – дванадесетокласничката Мария Бойновска е отличена на фестивала "Кино в длан" и буквално преди дни получи своята награда!

Тя се състезава в категория "Анимационен филм" и се яви като кандидат-студентка.

Целта на фестивала "Кино в длан" e да популяризира независимото филмово творчество с помощта на модерните мобилни технологии.

Фестивалът се стреми да съдейства за изграждането на разностранно развити творчески личности, за формиране на социално активни граждани на Република България, които по пътя на осмислянето на културно-историческия опит, универсалните човешки ценности на родната и световната култура и овладяването на модерните технологии да постигнат своята личностна реализация.

Мария е отличена, защото филмчето й отговори на всички поставени от организаторите цели:

- разпространение на общочовешките ценности с помощта на широките възможности на късометражното кино;

- подкрепа за младежката инициатива, насочена към реализацията на социално значими дейности;

- популяризиране на филмовото творчество сред младите хора и привличането на вниманието им към новите възможности в съвременното кино;

- подпомагане на творческата активност на младите хора и стимулиране на нови и нестандартни за популяризация техни занимания с изкуство и нови медии;

- стимулиране на развитието на късометражното кино по посока на иновативността и експеримента;

- иницииране на открит диалог между творческата младеж със средствата на киното. 

ЕВРОПЕЙСКАТА ОЛИМПИАДА ПО СТАТИСТИКА – ШАНС И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО
 

УТРЕ СМЕ НА УЧИЛИЩЕ!
 

ЧЕСТИТА НОВА ГОДИНА!