ХX Национален конкурс "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

05.03.2018 г., 21:13
ХX Национален конкурс  "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството"

Конкурсът "Космосът - настояще и бъдеще на човечеството" се провежда под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов.

Организира се от Фондация "ЕВРИКА" в партньорство със звената за извънкласни дейности по наука и техника сред учащите се, научни и неправителствени организации, редакции. В него могат да участват ученици от 8 до 18 години в следните направления:

1. Идеи за научни и технически експерименти (за ученици от 14 до 18 години)

Идеите могат да бъдат свързани с научни експерименти в областите: физика на Космоса, астрофизика, химия, биология, медицина и др., пряко свързани с изследването и изучаването на Космоса. Техническите идеи трябва да са свързани със създаването и разработването на нови космически прибори, системи за космически връзки, за космически транспорт, за дистанционни изследвания и др.

2. Модели и макети на космически обекти (за ученици от 10 до 18 години)

3. Графични произведения, създадени с помощта на компютър (за ученици от 10 до 18 години) – рисунки, компютърни игри, анимации, уеб-базирани творби и други

4. Литературни творби на космическа тема (за ученици от 8 до 18 години)

5. Рисунки на тема "Човекът и Космосът" (за ученици от 8 до 18 години)

Краен срок за подаване на творбите е 24 май 2018 година.Пълния регламент можете да изтеглите оттук


Изтеглете файла

 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян
 

Честита пролет!