Покана за участие в общо отчетно-изборно събрание

06.03.2018 г., 13:46
Покана за участие в общо отчетно-изборно събрание

Напомняме на настоятелите, че Съветът на настоятелите на сдружение "Училищно настоятелство при СУ "Васил Левски" - Троян



СВИКВА



редовно Общо събрание на сдружението на 29 март 2018 г. (четвъртък) от 17,30 часа.



Подробностите са в тази новина.

 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян
 

Честита пролет!