ЗАЕДНО ЗА ПРАЗНИКА

09.03.2018 г., 05:36
ЗАЕДНО ЗА ПРАЗНИКА

На Националния празник учениците от IIIа клас празнуваха заедно със своите родители и с класната си ръководителка г-жа Поля Дудева. Те посетиха Музея на народните художествени занаяти и приложните изкуства и след това отидоха на общоградското тържество.

Заедно бяха на хорото, заедно се почерпиха и във Виенската сладкарница. 

Приказка на Симеон – в престижно издание с детски приказки
 

Четвъртокласниците нетърпеливо чакат новата учебна година
 

Честит първи учебен ден!