ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

10.04.2018 г., 07:07
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!

"Христос воскресе!" – това е поздравът, с който се поздравяваме на Великден!

"Христос воскресе" – поздравява след ваканцията празничната украса на училището.

Отново младите художници от двете художествени ателиета – "Живопис" и "Арт ателие Фантазия" – внесоха красота и празничност в коридорите. И много стил!

Художествените ателиета с ръководители г-жа Ели Мичева и г-н Стефан Мичев се финансират по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян
 

Честита пролет!