eTwinning училище

11.04.2018 г., 07:47
eTwinning училище

Оценка за упоритата работа на нашите учители и ученици е получаването на знака "eTwinning училище".

Идеята, която стои зад този нов знак, е че eTwinning иска да оцени и награди участието, ангажираността и отдадеността на екипите от учители и училищни ръководители в рамките на същото училище.

Получаването на статута на "eTwinning училище" представлява път за развитие с елементи, които могат да бъдат оценени обективно. Това не е състезание, а по-скоро напредък от едно ниво към следващото.

С получаването на високото отличие ние:

- ще имаме по-висока видимост на европейско равнище;

- ще сформираме европейска мрежа от водещи eTwinning училища, за да вдъхновяваме бъдещото развитие на eTwinning;

- ще бъдем признати като лидери в сферата на дигиталната практика, практиката за електронна безопасност; иновативните и креативните подходи към педагoгиката; насърчаването на непрекъснатото професионално развитие на учителите; насърчаването на практики за съвместно обучение сред персонала и учениците;

Ние ще можем да показваме знака "eTwinning училище" във всичките си рекламни и информационни материали.

Наградените училищни служители и директори ще бъдат поканени да се включат в специализирани програми за професионално развитие.

Това е едно истинско признание за работата, ангажираността и отдадеността на ученици и учители, работещи в нашето училище по дейност eTwinning и програма "ЕРАЗЪМ+".

 

СПОДЕЛЕНИ ПРАКТИКИ НА НАШИ УЧИТЕЛИ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ
 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян