Напред, науката е слънце!

28.05.2018 г., 13:50
Напред, науката е слънце!

Заедно с цял Троян, заедно с цялата община, отбелязахме нашия празник – празника на знанието и книжовността.

 

Участие в Семинар на учители по български език и литература
 

Вяра Дочева – новият директор на нашето училище
 

Далечната и близка Куба