ВАЖНО ЗА КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС!

19.06.2018 г., 14:44
ВАЖНО  ЗА  КАНДИДАТСТВАЩИТЕ СЛЕД ЗАВЪРШЕН СЕДМИ КЛАС!

От 20 до 26 юни 2018 г. започва приемът на документи за участие в държавния план-прием за VІІІ клас на учебната 2018-2019 г. за всички ученици, успешно завършили VІІ клас през настоящата учебна година.

Родителите и учениците подават следните документи:

1. заявление за участие в класиране по образец с подредени желания;

2. копие на свидетелство за завършено основно образование;

3. копие от получената служебна бележка с резултатите от положените изпити от националното външно оценяване;

4. медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика –САМО за кандидатстващите за професионални паралелки.

За Община Троян училището-гнездо, в което се приемат документи за участие в държавния план-прием, е ОУ "Иван Хаджийски"- Троян. При подаване на копията на документите се представят оригиналите им за сверяване на място от длъжностните лица.Документи могат да се подават и по електронен път на следния адрес: https://priem.mon.bg, като кодът за достъп в системата е записан в служебната бележка с резултатите от НВО, която ученикът е получил от училището, в което е завършил 7. клас.

За едно желание се смята кандидатстването за един профил или за една специалност от професия за всяко заявено училище.Класирането се извършва централизирано на областно ниво от комисия в регионалното управление на образованието – гр. Ловеч в три етапа.Класираните ученици се записват в VIII клас в съответното училище, в което са приети, като подават следните документи:

1. заявление за записване до директора (по образец);

2. оригинал на свидетелство за основно образование;

3. оригинал на медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите по специалност от професия в професионални гимназии и професионални паралелки в профилирани гимназии, обединени и средни училища. 

Венец на почит пред паметника на Апостола
 

Почетохме паметта на Апостола
 

Ученици от нашето училище посетиха Великотърновския университет