Семинар по проект на родителите от СУ "Васил Левски" - Троян

26.06.2018 г., 11:47
Семинар по проект на родителите от СУ "Васил Левски" - Троян

На 20 май 2018 г. в СУ "Васил Левски" – Троян се проведе семинар по проект # SAP-KS-2017-7 "Изследваме и съхраняваме". Проектът се реализира от Сдружение Училищно настоятелство по програма "Знания за успех" с подкрепата на Фондация "Работилница за граждански инициативи" с финансовата помощ на SAP Labs България.

Основната цел на семинара бе да бъде популяризирано сред учениците от СУ "Васил Левски" – Троян създаденото по проекта уеб-приложение за превенция на наркотични вещества. Гости на събитието бяха г-жа Розалина Русенова – директор на училището, учители и родители от Училищното настоятелство. Госпожа Таня Василкова откри семинара с обзор на реализираните дейности по проекта. Ивайло Банчевски – ръководител на екип от ученици по проекта представи уеб-приложението на участниците и обясни, че то ще продължи да се допълва с нова актуална информация относно тази изключително тревожна тема за младите хора. 

Венец на почит пред паметника на Апостола
 

Почетохме паметта на Апостола
 

Ученици от нашето училище посетиха Великотърновския университет