Първо място за Християн Георгиев

26.06.2018 г., 12:42
Първо място за Християн Георгиев

Учениците от Школата по астрономия се включиха в Националните конкурси по наука, техника и технологии (част от Националния календар за изяви по интереси на МОН и Националния дворец на децата), които се проведоха от 15 до 17 юни т.г. в село Кранево, общ. Добрич. В направление "Енергийна ефективност. Физика и астрономия" първо място зае Християн Георгиев от 11А клас с проект по астрономия на тема "Международната космическа станция".

Школата по астрономия с ръководител Надка Данкова се финансира по проекта "Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)" на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014–2020 г. 

Венец на почит пред паметника на Апостола
 

Почетохме паметта на Апостола
 

Ученици от нашето училище посетиха Великотърновския университет