РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 9 КЛАС

04.09.2018 г., 23:18
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 9 КЛАС

Училищното ръководство на СУ "Васил Левски", Троян и класните ръководители канят родителите на деветокласниците на среща преди откриването на учебната година.

Заповядайте на

12 септември

от 17.30 часа в училище! 

Първа среща по проекта – първа стъпка по пътя на културния обмен и искреното приятелство
 

Заслужено отличие за г-жа Мариета Жекова
 

Какво може да означава за децата посещението в музей?