РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 8 КЛАС

07.09.2018 г., 12:38
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА - 8 КЛАС

Училищното ръководство на СУ "Васил Левски", Троян и класните ръководители канят родителите на осмокласниците на среща преди откриването на учебната година. Заповядайте на 12 септември от 17.30 часа в училище!

 

Първа среща по проекта – първа стъпка по пътя на културния обмен и искреното приятелство
 

Заслужено отличие за г-жа Мариета Жекова
 

Какво може да означава за децата посещението в музей?