Втори клас – родителска среща!

15.10.2018 г., 14:30
Втори клас – родителска среща!

Уважаеми родители!

Заповядайте на родителска среща на вторите класове – 2а и 2б - на 17. октомври, сряда от 17.30 часа. 

Първа среща по проекта – първа стъпка по пътя на културния обмен и искреното приятелство
 

Заслужено отличие за г-жа Мариета Жекова
 

Какво може да означава за децата посещението в музей?