Втори клас – родителска среща!

15.10.2018 г., 14:30
Втори клас – родителска среща!

Уважаеми родители!

Заповядайте на родителска среща на вторите класове – 2а и 2б - на 17. октомври, сряда от 17.30 часа. 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян
 

Честита пролет!