"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие

21.10.2018 г., 22:58
"Culture 4 kids" - Еразъм+ в действие

От 15 до 19 октомври в St Brigid`s Primary School, Kildare, Ирландия се проведе първата среща за обмен на добри практики и обучение на международния екип, работещ по проект "Culture for Kids- Beyond the Textbook". В нея взеха участие директори, начални и ресурсни учители от България, Португалия, Италия, Кипър и Франция. Участници в българския екип бяха г-жа Вяра Дочева, директор на нашето училище, и учителите от начален етап- г-жа Атанаска Христова и г-жа Валентина Маринова. Целта на срещата беше споделяне и обмен на добри практики, свързани с използването на иновативни методи за интеграция на ученици със специални образователни потребности и използване на новите технологии в обучението на ученици от начален етап. Представена беше платформата eTwinning и възможностите за използването ѝ при работа по Еразъм+ проекти.

St Brigid`s е смесено начално училище с над 1000 деца и 67 служители от 23 националности и 13 религии. Училището е разположено в три сгради. Негов директор е г-н Donal Fleming. Има по един заместник-директор във всяка от сградите. Учениците са по 24-26 в паралелка и се обучават от един учител, който се сменя всяка година. Децата със специални образователни потребности имат групови и индивидуални занимания и ресурсните учители ежедневно работят с тях. Училището е със строги правила- ограничен достъп на родители и външни лица до двора и сградата, забрана за използване на мобилни телефони от децата, задължителна униформа и час по религия, продължителност на учебния ден от 8.00 ч. до 14.30 ч., с две почивки от 15 и 30 мин. и др. Във всяка сграда има компютърен кабинет и стая за игра. Децата се извеждат в почивките навън от помощник- учители. Средната възраст на учителите е 25-30 години.

В St Brigid`s българският екип се запозна не само с образователната система и културата на Ирландия, но и с девет годишния Кристиян от София, който заедно с родителите и брат си живее в Kildare.

 

СТЕФАН ПЕНЧЕВ – ФИНАЛИСТ НА СЪСТЕЗАНИЕТО ЗА АНГЛИЙСКИ ПРАВОПИС
 

Експериментът Ератостен бе проведен и в Троян
 

Честита пролет!